LIONS CLUB GRYFINO WODNIK
powstał 3 maja 2004 r. (wpis do KRS w dn. 30.05.2005 r.)
Przez cały czas istnienia klub organizuje coroczne bale charytatywne (ostatkowe, andrzejkowe) na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Jest to główny beneficjent Klubu. Oprócz w/w stowarzyszenia beneficjentami indywidualnymi są uzdolnieni uczniowie i osoby niepełnosprawne. Jest im świadczona pomoc w zakresie finansowania rehabilitacji....
AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIA

 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Rafał Ciszkiewicz

AUTO dla HOSPICJUM w Policach

Mercedes Vito podarowany Hospicjum w PolicachPod kierunkiem Donaty Juszczak (LC Szczecin Jantar) Przewodniczącej Strefy Zachodniopomorskiej Kluby Lions tej Strefy: LC PoliceLC Szczecin MagnoliaLC Szczecin JantarLC Gryfino i LC Barlinek zrealizowały wspólnie projekt „Razem dla hospicjum”.
Projekt polegał na zakupie i przekazaniu samochodu osobowego Mercedes Vito hospicjum opieki domowej dla dorosłych pod wezwaniem Królowej Apostołów w Policach.
Przy zakupie wykorzystano środki własne Klubów i grant z LCIF. Samochód został przekazany dyrektor hospicjum w Policach w dniu 22.05.2010 r. w obecności uczestników XIX Konwencji Krajowej Okręgu 121 Polska.