Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Club Gryfino Wodnik powstał 3 maja 2004 r. (wpis do KRS 30.05.2005).
Przez cały czas istnienia klub organizuje coroczne Bale Charytatywne (ostatkowe, andrzejkowe) na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Jest to główny beneficjent Klubu. Oprócz w/w stowarzyszenia beneficjentami indywidualnymi są uzdolnieni uczniowie i osoby niepełnosprawne. Jest im świadczona pomoc w zakresie finansowania rehabilitacji oraz zakupu środków wspomagających codzienne funkcjonowanie.
Klub aktywnie uczestniczy w programach Okręgu takich jak m.i n.: Projekt Laski II, Program „Bratek”, Projekt „Bajka”. Lioni z LC Gryfino mają także swój współudział w zakupie samochodu do Hospicjum w Policach.
Ma także swój udział w Międzynarodowym Programie Wymiany Młodzieży Youth Exchange - przyjęcie gościa z Portugalii przez host family.
W ramach współpracy międzyklubowej Lioni uczestniczą w spotkaniach Strefy np. wigilie, spotkania integracyjne, szkolenia.
Źródłem środków pomocowych są tylko składki własne członków Klubu.
W czasie swojej działalności w latach 2005-2014 klub udzielił pomocy na łączną kwotę 115 tys. zł.

Anna Grudzińska
LC Gryfino Wodnik